Функции на фирменото лого

Основна функция, която изпълнява дадено лого за фирмата е отличителна или асоциативна функция – тоест отличаване на компанията сред останалите конкуренти на пазара. Втора функция на фирменото лого е защитна – регистрираната търговска марка се предпазва от недобросъвестна конкуренция и компанията може да потърси своите права в съда. Логото има и гаранционна функция, което означава, че потребителят може да бъде сигурен в качеството на получените стоки или услуги, ако те са с логото на компания, която е успяла да изгради добра репутация в сферата на дейност, в която работи.

Следваща важна функция на логото е рекламната функция – графичното изображение в съчетание с букви и цифри успява да създаде определен образ на дадена фирма, който помага на целевата аудитория лесно да разпознава определена стока, продукт или услуга. Благодарение на логото, потребителите правят връзката с определено качество, изградена репутация на фирмата и други рекламни параметри. На последно място логото на дадена компания изпълнява информационна и психологическа функции – то информира купувача за възможностите на компанията и повишава положителното отношение на потребителите към нея.

Фактори за въздействие на логото върху клиентите

Факт е, че изработката на лого е сравнително евтина инвестиция. Качественото и въздействащо лого се изработва еднократно, като идеята му е да служи на компанията в един сравнително дълъг период от време. Професионалните дизайнери на webselo.com ще ви предложат най-добрите решения на най-изгодни цени за изработката на лого на вашата компания – качеството и оригиналността са гарантирани!

Като вземем под внимание факта, че едно и също лого можо да предизвика различни асоциации при хора с различно образование, кръг на общуване, професионален опит, то при създаването на логото на компанията трябва да вземем под внимание редица социални, географски, религиозни и дори политически фактори.

Първото, което трябва да се отчете е социалната категория на потенциалните потребители.  Така например, използване на елемент на ексклузивност при продукти от първа необходимост предизвиква в социално незащитената част от населението чувство на неприязън и като резултат загуба на значителна част от пазара.

Вторият фактор, който трябва да бъде отчетен е географският. При хора, които принадлежат към различни културни кръгове едно и също лого предизвиква различни асоциации. Причина за това е манталитетът и фоновите знания на хората, които живеят в дадена, държава, град или област. Логото оказва различно влияние в зависимост от националната култура, местния колорит, историческата привързаност и др. Това означава, че в определен регион ефектът може дори да бъде негативен, така че при дизайна на логото от webselo трябва да бъде отчетен и този факт.

Съществуват редица специфични фактори, които оказват влияние при компании с тясна специализация – например при фирми, които работят в областта на компютърните или медицинските услуги. Един и същи знак може да предизвика различни асоциации при хирурга и програмиста.

Поръчайте графичен дизайн и изработка на лого от webselo.com. Заявете го по телефона 0898 623 062 или на gd@webselo.com. Благодарим Ви!

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org