Category Archives: Бизнес

Фермерските пазари у нас се радват на все по-голям интерес

Все по-голям е и интересът за фермерство, от страна на младежите

С удоволствие имаме честта да Ви представим един нов, но за сметка на това изцяло интересен порект, а именно Fermerite.com – проект за животновъдство, земеделие, агротехника и други сходни.

Проектът представлява дигитална платформа, в която се обсъждат най-различни неща, свързани със земеделието.

Смело можем да кажем, че проектът е с приветлив дизайн, удобен за всякакъв тип устройства, добре се чете, както от компютър, така и от всякакъв вид смартфони, електронни четци, игрови конзоли и други.

Грабва окото още щом бъде посетен сайтът Фермерите com.

Ако приемем, че сте горд собственик на имот, на къща с двор, имате засадени лозички, то в сайта ще откриете много полезна информация за това, как да ги отглеждате, за да бъдат плодородни. Същото се отнася и за плодовите дръвчета, както и за зърнопроизводителите.

Т.е., без значение, дали сте хоби фермер, или професионален такъв, чрез сайта ще откриете полезна информация, която ще улесни ежедневието Ви.

Тук е мястото, в което ще откриете всичко необходимо, свързано със земеделие и животновъдство, българско и европейско финансиране, актуални новини и др.

Относно финансирането, почти всеки сектор от фермерството има как да кандидатства за субсидии. Процедурите, обаче, не са никак лесни, затова й в платформата се споделят ценни новини, свързани със срокове, типове документи, къде и как се подават.

В детайли ще откриете ценна, полезна, лесно поднесена информация, касаеща отглеждане на различни земеделски култури и животни, препоръки от водещи специалисти, полезни иновации и не на последно място: идеи за вашето свободно време, свързани с домашната ви градина, двора, любимите цветя и много други.

Кога, ако не сега е точния момент да започнете да следите ежедневно новините и статиите, свързани с градинарството? Навън е пролет. Ухае приятно, време е да помислите за преобразуване на градината си, стига да живеете в къща. За тези от Вас, които живеят в панелно жилище, нещата не са критични, даже напротив. Можете да помислите за засаждането на цветя на балкона си, да направите така, че цялата жилищна кооперация да ухае на свежест, и повечето съседи да Ви се възхищават. За целта се изисква желание, както и ценна информация за цветята, която можете да намерите в проекта, посочен по-горе.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Как да регистрирам нова фирма

Уважаеми читатели на TopBg.org, живеем във времена, в които има информация за всичко, което се сетите. Като започнем от това, че можете да видите подробно видео, или информация, гарнирана със снимки, за начина на смяна на маслото на автомобилът си, и стигнем до регистрацията на нова фирма.

Регистрацията на нова фирма не е никак лесно начинание. Особено, ако се касае за стартиращ бизнес, за сбъдването на мечтата Ви, например. Процесът по регистрация на фирма, по същество, не е толкова тромав, т.е. сравнително лесен е, но трябва да се посъветвате с опитен счетоводител, тъй като той може да подготви правилно документите и да поеме Вашето счетоводно обслужване. Важните моменти, които трябва да знаете, при регистрация на фирма са: Името на фирмата. То трябва да звучи добре и на Български език, и на Английски. Внимателно го обмислете. В това число, освен името, помислете и за типа дружество, дали да е ЕООД, или пък ООД, ЕТ, СД, АД, ДЗЗД…

В глобалната мрежа има доста подбробности за всеки тип дружество, както и какво представлява всяко едно от тях, но и опитен счетоводител ясно ще Ви насочи. Проверката за запазване на име – ако сте харесали заето име, то ще трябва да потърсите друго решение. Затова, ако името е хубаво, побързайте и попълнете в електронната система, дали името Ви е заето от друга компания. Вярно е, това, че ще запазите хубаво име, не е гаранция, че някой няма да взаимства от него, но придава една идея по-голяма сигурност. Няма как да имате фирма, без набирателна сметка. Набирателната сметка е изключително важна, т.е., трябва да представите такава. Коя банка ще изберете, зависи от Вас. Ние Ви съветваме да разгледате внимателно тарифите на повечето популярни банки в България и едва тогава да вземете решение. Набирателна сметка ще Ви трябва, ако регистрирате ООД или ЕООД. И тук, както по-горе, няма как да не споменем, че опитните счетоводители знаят подробности за банките и техните такси, и само при избор на най-изгодната банка, можете да спестите стотици левове годишно, само от такси. Препоръчваме да действате с електронен подпис и да заобиколите тромавите процедури на електронен носител.  Документите се подават в Агенцията по вписванията и след като отминат 3 работни дни излиза със становище, дали компанията е вписана, или не.

След като фирмата Ви бъде готова, регистрирана, е време да си изготвите печат. Днешно време, в 2020 година е спорно, дали печатът е задължителен, но ние Ви съветваме да си изготвите такъв и да го ползвате, за да е автентично всичко!  Разбира се, има и други особености, но по-горе са представени някои от основните.

Ние, екипът на сайта Ви предлагаме, ако нямате времето и енергията за подобни начинания, да се доверите на опитни специалисти, хора, които дълги години се занимават със счетоводство, следят законите и промените и хора, които много бързо ще регистрират фирмата, вместо Вас.

Достатъчно е да опишете дейността, да дадете кратка информация за идеята, всичко останало е лесна задача.

Финални думи. Изгответе добър план за бизнеса си, подберете правилна банка, потърсете човек, или фирма, който/които ще Ви свършат добре работа, така че да не съжалявате във времето, поради някакъв пропуск.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Как де извършва дерегистрация по ДДС

В ТД на НАП Варна – офис Русе, започването на дерегистрацията по ДДС се извършва чрез подаване на заявление – декларация за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Съобразно чл. 107, т.4, буква „а“, подбуква „бб“ от ЗДДС, задължително се дерегистрира при прекратяването юридическо лице – търговец с ликвидация, в случай че юридическото лице – търговец не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър.

При прекратяване на юридическо лице с ликвидация, лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл. 107 от ЗДДС, освен ако юридическото лице не избере да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър. За дължимия данък през периода на ликвидацията, ликвидаторът или ликвидаторите носят солидарна отговорност.

Към заявлението за дерегистрация по ЗДДС се прилагат допълнителни документи, които са посочени правилника за прилагане на закона (ППЗДДС).

В регламента на чл. 77 от ППЗДДС е посочено, че заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец – приложение № 8. Към заявлението по ал. 1 се прилага следното:

1. Справка за облагаемия оборот на лицето за последните 12 месеца преди текущия, по месеци, като в справката участва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона.

2. Справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

3. Справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата.

4. Удостоверението за ДДС регистрация  (защитено с пластмасово фолио, по образец, определен с ППЗДДС), ако такова е било издадено.

Ако юридическото лице в ликвидация желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър, в срока за подаване на заявлението може да подаде декларация в свободен текст в компетентната териториална дирекция на НАП, с която да декларира това свое желание.

След като заявлението ведно с допълнителните документи бъдат подадени в НАП – офис Русе, органът по приходите издава искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице, което предава за изпълнение на юридическото лице в ликвидация. В тридневен срок след връчване на искането лицето следва да се яви отново за представяне на информация по проверката.

Номер от системата за управление на опашки - НАП

Документи е възможно да са подадат на хартиен носител, както и по електронен път. Когато са на хартиен носител, документите се подават на гише в ТД на НАП Варна – офис Русе, чрез избор на услугата „Регистрация и промени в регистрацията, уведомления за трудови договори “ от системата за управление на опашките.

Няма пречка дерегистрацията да бъде извършена чрез пълномощник, за което Счетоводни услуги Русе ЕООД оказва пълно данъчно съдействие, от началото до края при процедурата на дерегистрация по ДДС.

Източник: https://schetovodniuslugivruse.wordpress.com/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Химическо почистване на палто от Медия Клийн – професионално и качествено

Палтата винаги се свързва с елегантност и аристократизъм. Това е постоянен елемент от връхните дрехи на хората, които се стремят да направят приятно впечатление на околните. За да изглеждате добре при всякакви условия и обстоятелства, трябва да наблюдавате състоянието на Вашето палто. Правилното химическо почистване на палтата помага да се запази първоначалният му вид в продължение на много години.

Химическо чистене на палто – важна стъпка в грижата за нещо

5 причини да почиствате палтото си поне 1-2 пъти годишно. Задължително е, ако искате всичко да е наред с палтото Ви и Вашата добра визия.

1 Правилна обработка на тъканите. Замърсяването дълбоко изяжда в тъканите и е почти невъзможно да ги премахнете сами. Необходимо е професионално пране и химическо чистене, за да се премахне 100% замърсяването и да се отървете от упорити петна.

2 Защита срещу молци. Замърсени естествени материали – рай за молци. Дълбокото почистване на тъканите от влакна от прах служи като отлична профилактика срещу насекоми. Горното облекло трябва да се почисти след края на сезона на чорапите и едва след това да се изпрати за съхранение.

3 Внимателно боравене с материали. Най-често палта са изработени от нежни тъкани. Готовите продукти са украсени с естествена кожа, оригинални копчета, контрастни вложки. При самопочистване е трудно да поддържат цвета и формата си. Винаги съществува риск безнадеждно да съсипеш нещо. Цената за професионално палто за химическо чистене е много по-ниска, отколкото за новите дрехи.

4 Ефективни инструменти. Нормалните домакински химикали не са подходящи за почистване на деликатни тъкани. Петната, които остават по външното облекло, имат различен произход и за всеки случай е необходимо да изберете индивидуално подходящия почистващ състав, в противен случай мръсотията ще навлезе още повече в тъканта. Ето защо е по-добре да поверите почистването на професионалисти.

5 Осигуряване на качеството. За химическо чистене в Киев цената се определя в зависимост от средствата, оборудването, режийните разходи и квалификацията на специалистите. Професионалното почистване на връхните дрехи не е най-евтината услуга, но резултатът си струва изразходваните пари: нещото ще бъде като ново.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

3 Съвета за Обиколка на Европа с Евтини Самолетни Билети

С всеки изминал ден пътуването става все по-достъпно за средностатистическия българин. Не само че небето гъмжи от нискотарифни авиокомпании, но и има все повече и повече сделки от които можем да се възползваме. Ако въпреки всичко това желанието ви за пътуване надхвърля финансовите ви възможности, сме ви приготвили няколко съвета как да обиколите Европа с възможно най-малко пари за самолетни билети. Ето кои са те:

1. Използвайте сайтове за търсене и резервация на евтини полети

Такива например са Skyscanner.net, Kiwi.com или Kayak.com. Те позволяват не само бързо и лесно търсене на полети от и до всяка точка по света, но и закупуването на билети, та дори и резервирането на хотел/хостел и автомобил под наем в дестинацията, в която отивате. С помощта на тези платформи можете лесно да откриете и да навържете няколко полета до Европейски градове от различни авиокомпании, като по този начин ще спестите средства за самия престой.

Чудите се какво става ако някой от полетите закъснее и изпуснете прекачване?

Някои от платформите имат гаранция, покриваща закъснели, променени или неуспели да излетят полети. Разбира се е добре да се запознаете с условията в самите сайтове. Някои платформи могат да ви осигурят заместващ полет или да възстановят стойността на билетите. Освен това не бива да забравяте, че като гражданин на Европейския съюз, вие имате право на парично обезщетение при закъснял полет. В такива ситуации авиокомпаниите са длъжни да осигурят:

  • смяна на билета ви с друг;
  • алтернативен транспорт до дестинацията;
  • връщане на паричните средства;
  • допълнително обезщетение за проваления полет, което може да е между 250 и 600 евро.

2. Изберете ненатоварен период за пътуване

Периодите извън сезона или дори конкретни дни от седмицата могат да окажат огромно влияние върху крайната цена на самолетните ви билети. За Европа времевият “коридор”, в който можете да намерите по-евтини самолетни билети е септември-октомври, и понякога до началото на декември, както и от средата на януари до май месец. Въпреки че времето няма да е перфектно, тълпите от туристи ще са в минимума си, а цените по хотелите и атракциите ще са намалени. Както и да го погледнете, все е по-изгодно.

Откъм дни най-подходящи за пътуване със самолет са вторник, четвъртък и събота, докато най-натоварени, а понякога и скъпи, са понеделник, петък и неделя.

3. Запишете се за имейл бюлетините на авиокомпаниите

Това е особено сполучлива стратегия ако нямате време редовно да отваряте гореспоменатите платформи за евтини самолетни билети. Нискотарифните компании редовно изпращат на имейл абонатите си най-новите сделки, още преди те да бъдат обявени пред туристическите агенции. По този начин имате възможността да грабнете свежа сделка преди другите да успеят да ѝ “налазят”.  

С тези съвети непременно ще намерите едни от най-евтините полети за градовете в Европа. Стига да имате гъвкавостта и търпението, можете да си спретнете чудно пътешествие за не толкова много пари.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

7 Чести Признака, Че Климатикът Се Нуждае От Ремонт

В разгара на зимата само едно нещо може да е по-лошо от минусовите температури и постоянните поледици – повреден или недобре работещ климатик у дома. Преди да побързате и да се похарчите за нов обаче, помислете дали климатикът ви би могъл да “поживее” още година-две и да ви спести излишни разходи по празниците. В повечето ситуации ремонтът на климатика или доброто му почистване могат да ви спечелят време. Ето няколко знака, които могат да ви покажат, че климатикът ви има нужда от специална грижа:

1. Въздухът не е топъл

Често хората забелязват, че въздухът идващ от климатика не е толкова топъл, колкото е бил преди. Това означава, че системата работи извънредно, за да поддържа зададената ѝ температура. Много неща могат да причинят такъв проблем, затова е необходима диагностика на климатика от специалист. Измежду главните причинители за недоброто функциониране на климатика са изтичане или ниски нива на охладителната течност, проблеми с конденза и течове от каналите.

2. Въздушната струя е слаба

По подобен начин може да бъде повлиян и въздушният поток, идващ от климатика. Проблемите, които оказват влияние върху силата на въздушната струя, могат да включват замърсени въздушни филтри, повреда в мотора за вентилатора на климатика или в контролното табло за управление на вентилатора.

3. Влага или вода на места, където не би трябвало да има такива

За да не се образува мухъл, климатиците са направени по начин, който да осигурява тяхната сухота през цялото време. В противен случай можете да си представите какви зарази биха летели из въздуха в домовете на хората. Реагирайте бързо, ако забележите теч в климатичната система, защото може да имате проблем с блокирана или счупена кондензна помпа.

4. Странни звуци

Климатичните системи за домакинството са направени за възможно най-тиха работа. Та в случай че чувате шум, който е по-силен от обичайното, било то тракане, стържене или дори пищене, то това може да индикира проблем с климатика. Възможно е някой от болтовете вътре да се е отвил, да има счупени компоненти или заседнала мръсотия. Ако чувате странни звузи от вашият климатик, време е да повикате специалист, който ще оцени дали той се нуждае от почистване или ремонт.

5. Проблеми с термостата

Невинаги проблемът е в климатичната система, понякога всичко идва от термостата. За жалост не винаги можем сами да определим проблема и понякога се изисква професионален поглед. Някои знаци за повреда в термостата са очевидни, като например температура с 5 градуса по-ниска от настойката, докато други не толкова, като например разлики в температурите в отделните помещения. За щастие специалистите си знаят работата и бързо ще открият и ремонтират причината.

6. Странна миризма

Ако усещате странен мирис всеки път, когато пуснете климатика, това може да е индикация, че е необходима профилактика и почистване на уреда. Причинителят на неприятния аромат може да бъде умряло насекомо, изгорял кабел или дори мухъл. Колкото по-скоро отреагирате за отстраняването на проблема, толкова по-малка е вероятността е семейството ви да пострада от здравословни проблеми.

7. По-високи сметки за ток

Климатикът е един от домакинските уредите с най-висок дял в сметките ни за електричество. Ако забелязвате, че този сезон сметката ви е по-висока от предходната, и не можете да го отдадете на нищо друго, то най-вероятно причината е неефективно работеща климатична инсталация. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Целеполагане в рекламната дейност

Проблемът с целеполагането в рекламата и с определянето на рекламните цели е основен от гледна точка на мениджмънта на рекламата. Правилното формулиране на целите е най-важната предпоставка за целенасоченост на рекламния процес като цяло. Философията на управлението чрез поставянето на конкретни цели в рекламата е малко по различен отколкото при управление на институции. В рекламата целите имат специфични особености.

Проблемът с продажбите като реална цел

Продажбата на стока X да се увеличи с 20%.Това е некоректно,защото рекламата е само един от факторите предопределяща крайната продажба на стоката. Поставянето на тази цел е твърде обща и й дава възможност за множество решения извън сферата на рекламата. Целта увеличаване на продажбите не дефинира пазарния сегмент. Тази цел може да бъде отнесена към маркетинга и може да бъде постигната чрез настройване на маркетинга, където рекламата е един от елементите с комуникационна функция. Продажбата на една стока се влияе от множество фактори извън рекламата: цена, качество, опаковка, нагласите на потребителите и т.н. Една рекламна кампания може да бъде блестяща и продажбите да отбележат спад, когато стоката е лоша, цената е неразумна, пласментната система е лоша и т.н. Очевидно рекламата няма отношение към тези проблеми и не може да ги реши. Затова рекламоведите трябва да решат в кои от тези области да се насочи рекламата, но пред нея трябва да бъде поставена специфична цел. От тази гледна точка рекламата има междинен принос в процеса на покупко-продажбата,защото тя може да промени отношението по един специфичен начин чрез рекламни ефекти. Тези ефекти са два големи дяла: комуникационни и поведенчески.

Функции на рекламните цели

Те имат организираща роля във всяка рекламна кампания. Една добре формулирана рекламна цел обединява усилията на маркетолозите на рекламодателя с тази на рекламоведите на РА,за да се осъществи кампанията. Тази организираща роля се отнася и за медия планирането,защото във всяка цел леко се дефинира целевата аудитория и желания комуникационен ефект. А комуникационния ефект е различен при всяка медия. В този смисъл можем да кажем, че рекламните цели са своеобразен комуникационен елемент за обединяване на усилията на всички ангажирани в рекламната кампания. Различните цели правят възможно отчитането на ефективността на рекламата. Степента в която се реализират рекламните цели е единственият реален критерий за отчитане резултатите от рекламата. Най-нагледно се изразява научността в рекламната дейност. В този смисъл се говори, че всичко, което води до реализиране на рекламите цели е положително, защото води до постигане на резултати. Винаги мениджъра на рекламната кампания е изправен пред много алтернативи. Когато той дефинира рекламните цели, те стават обективна основа, върху които може да направи своя избор.

Източник: target-box.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Регистрация на фрима – какво трябва да знаем?

Регистрацията на нова компания не е никак лесно начинание. Особено, ако се касае за стартиращ бизнес, за сбъдването на мечтата Ви, например.

Процесът по регистрация на фирма, по същество, не е толкова тромав, т.е. сравнително лесен е, но трябва да се посъветвате с опитен счетоводител, тъй като той може да подготви правилно документите и да поеме Вашето счетоводно обслужване.

Важните моменти, които трябва да знаете, при регистрация на фирма са:

  1. Името на фирмата. То трябва да звучи добре и на Български език, и на Английски. Внимателно го обмислете. В това число, освен името, помислете и за типа дружество, дали да е ЕООД, или пък ООД, ЕТ, СД, АД, ДЗЗД… В интернет има доста подбробности за всеки тип дружество, както и какво представлява всяко едно от тях, но и опитен счетоводител ясно ще Ви насочи.
  2. Проверката за запазване на име – ако сте харесали заето име, то ще трябва да потърсите друго решение. Затова, ако името е хубаво, побързайте и попълнете в електронната система, дали името Ви е заето от друга компания.
  3. Набирателната сметка е изключително важна, без нея не може. Ще трябва да я откриете, ако регистрирате ООД или ЕООД. Подберете най-добрата банка, с най-добрите условия. И тук няма как да не споменем, че опитните счетоводители знаят подробности за банките и техните такси, и само при избор на най-изгодната банка, можете да спестите стотици левове годишно, само от такси.
  4. Препоръчваме да действате с електронен подпис и да заобиколите тромавите процедури на електронен носител. 
  5. Документите се подават в Агенцията по вписванията и след около 3 работни дни излиза със становище, дали компанията е вписана, или не.
  6. След като фирмата Ви бъде готова, регистрирана, е време да си изготвите печат. Днешно време, в 2019 година е спорно, дали печатът е задължителен, но ние Ви съветваме да си изготвите такъв и да го ползвате, за да е автентично всичко! 

Естествено, има и други особености, но по-горе са представени някои от основните.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Нотариус, при който да съставите документ за завещание

Съставянето на легитимно завещание не е никак лесна задача

В случай, че сте решили да подготвите документално завещанието си, родители сте, които искате да завещаете дадени вещи, имоти, било то недвижими, или пък движими и друго, то тогава статията е точно  за Вас.
Завещанието е често срещан способ за разпореждане с имуществото по българското право, като човекът, който желае да направи самото завещание има правото да заяви на кой каква част да се полага в специфични случаи.

Важно е да споменем, че всяко лице, което е навършило 18 години, може да се разпореди със своето имущество изцяло, като особеното, разписано в закона, е, че то не може да направи по-голямо разпореждане от това, което има в своята разполагаема част, т.е. някои от наследниците по закон, каквито са съпрузите, децата и родителите имат така наречената запазена част от наследството. Това дава основание в определен срок от време – пет години от откриване на наследството, да се атакува завещанието в тази част.

Без значение дали става въпрос за движимо, или пък недвижимо имущество, всеки пълнолетен член може да се разпореди с конкретен имот. В Българското право това се нарича завет.
Той може да касае идеална част, или пък конкретно имущество. Човекът, на който се преписва завещанието се нарича заветник. В други случаи – наследник по завещание.

Формата на завещанието може да бъде две основни фори – нотариално или тайно. Както сами можете да предположите, нотариално завещание задължително трябва да се потърси съдействие от нотариална кантора, която да легализира самия завет.

Вторият тип завещание, което също е популярно –  това е тайното завещание, така нареченото саморъчно завещание, което е написано собственоръчно от човек обикновено на лист хартия, като е важно най-отгоре да бъде поставена датата. Тук е изключително важно да добавим, че често се правят манипулации, особено с по-възрастни хора, и искаме да повишим бдителността и да изкажем личното си мнение ,че този тип завещание крие своите рискове и специфики.

С други думи, препоръчваме да се възползвате от първия тип завещание, а именно – нотариалното.
Ако се нуждаете от подобни услуги на територията на Бургас и областа, можете да се свържете с нотариус Надежда Маркова, като запазите час на тел.: 056 841 444

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Добри идеи за подарък на мъж

Beautiful girl is covering giving her boyfriend a present, both are smiling, on gray background

В тази статия ще разгледаме на базата на статистика, какви подаръци от категорията инструменти и техника най-често се подаряват на мъж. Разбира се ако един мъж няма хоби страст или не изкарва пари, трудно ще се зарадва на една безжична бормашина, затова статията се отнася именно за мъже, които работят с такива инструменти или творят в категорията „направи си сам”

Безжични акумулаторни инструменти

Това е категорията инструменти, която е най-популярна на пазара в последните 10 години, що се отнася до подаръците. Акумулаторните инструменти, особено за хоби майсторите вършат чудесна работа. Така че ако мъжът ви или баща ви, често конструира някакви неща в гаража си, или често му се налага в дума да поправя разни неща, можете да помислите за една акумулаторна бормашина, винтоверт, гайковерт; разбира се добре е да проучите предварително от какво се нуждае

Транспортна и работна маса

Както отбелязахме, предварителното проучване е важно, защото има вероятност да хвърлите пари на вятъра. Работната масичка обаче е чудесен подарък, защото тя може да се използва за много дейности свързани с хоби занаята. Тя може да се пригоди за работа с най-различни инструменти, както и според спецификата на дейността. Може да се премества лесно и да се нагажда към различни работни пространства.

Кутия с инструменти

Още един страхотен подарък за всеки мъж, който доста често си намира работа в гаража, в градината, в дома. Хубавото е че има най-различни комплекти с инструменти, които стават необходими в различни дейности. Например за автомобилните маниаци подаръкът е кутия с инструменти за кола; за хоби майсторите, кутия с отвертки и ключове.

Разбира се не забравяйте, че проучването е път към избиране на правилния подарък, поне що се касае за ръчни инструменти и техника. Опциите са много повече от споменатите в текста три категории. Така че направете своето малко проучване и зарадвайте мъжа си или баща си с подарък, който ще му върши много работа в неговите работни и хоби часове.

Източник: http://kaymu.bg

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)