За какво служи въздушният филтър и след колко време се сменя?

Въздушни филтри

Много хора пренебрегват въздушния филтър и често не обръщат внимание на състоянието му. Това обичайно е провокирано от незнанието за последствията, които могат да възникнат за двигателя. От онлайн магазин ТопКар ще дадат малко разяснения в тази посока.

Защо е необходим въздушният филтър?

За нормалната работа на двигателя е необходимо гориво, примесено с 15 – 20 пъти повече атмосферен въздух. За да стане по-ясно ще кажем, че на 100 км. пробег, една кола изразходва около 12 – 15 куб. метра атмосферен въздух. Неговото фино пречистване е изключително важно, тъй като такова голямо количество носи със себе си и множество замърсявания: песъчинки, прах, едри вещества, като листа, клечки и други. Всички те биха попаднали във вътрешността на двигателя, което не след дълго би довело до необходимост от спешни ремонти.

За предотвратяването на всичко това се грижи въздушният филтър. Той изпълнява функцията и на шумозаглушител, поглъщайки идващите от всмукателния възел шумове. Устройството му е във вид на кръгла или правоъгълна кутия с филтриращ в нея порест елемент, приличащ на картон. За да е по-голяма площта на пречистване, този елемент е акордеоновиден, което позволява запазване на компактните размери на филтъра.

Какви са симптомите за неговото запушване?

При натрупване на прекомерно количество прах и други замърсители, постепенно се запушват отделните пори на филтриращия картон и съпротивлението върху постъпващия въздух, се увеличава. Това намалява неговото проникване в двигателя и съответно нарушава пропорцията на гориво-въздушната смес в полза на горивото и непълното му изгаряне. От тук идва увеличаващият се разход, намаляване мощността на агрегата и повишаване концентрацията на токсични вещества в отработените газове.

Вече вероятно става ясно защо е важна навременната грижа за въздушния филтър и неговата смяна. Когато той е чист, е помощник за добрата работа на автомобила и неговата икономичност, но ако е прекомерно замърсен се превръща във вредител и средство, водещо до нужда от скъпи ремонти.

Какви видове въздушни филтри има?

В зависимост от конструктивните елементи на съответната кола, марка и модел, днес предимно се използват три типа: 

  • цилиндрични – заемат по-малко пространство при употребата им, в сравнение с пръстеновидните. Предимно се срещат в дизеловите коли;
  • панелни – делят се на рамкови и безрамкови. Срещат се предимно в дизеловите и инжекционните модели. Някои, за повишаване на здравината, са оборудвани с допълнителна пластмасова или метална рамка;
  • кръгли (пръстеновидни) – все по-рядко се срещат и предимно ще ги видите в карбураторните двигатели. Поради голямото налягане на постъпващия въздух, този тип въздушни филтри винаги са с допълнителна алуминиева рамка.

Като филтърен елемент често срещан материал е картонът, но в някои страни използват и синтетични влакна. При спортните автомобили ще попаднете на петслойна марля, напоена с „фирмено“ масло. Това води до намаляване на първоначалното съпротивление на въздуха и при специална обработка подлежат на повторна употреба.

Кога е правилно да се сменя?

Строго определено време за смяната на въздушния филтър няма. Повече се разчита на визуалния оглед и преценка според степента на замърсяването.

Автопроизводителите дават различни ориентировъчни срокове за подмяна или почистване, но в повечето случаи те са в рамките на 15 – 30 хил. километра. Някои шофьори правят смяната с тази на маслото, тъй като се подменя на подобен интервал от време.

При колите с дизелови двигатели и тези с турбо, се препоръчва смяната на въздушния филтър да става на по-кратки интервали – намалението е с 20 – 30%. Вече стана ясно, че сравнението с цената за ремонта, която трябва да се плати, при ненавременно поставяне на нов филтърен елемент, е много по-висока от покупката на самия консуматив.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org