Сайтове за обяви за имоти

Следствие развитието на технологиите и в частност разширената употреба на интернет за
достъп до каквато и да е информация, това повлия и на пазара на имоти. Вече е немислимо,
когато търсим даден имот да не използваме изградените сайтове за това. Такъв например
е сайта topimot.com. На информационният пазар съществуват и са в действие стотици родни
сайтове, в който можем да потърсим, разгледаме, ориентираме за цена на имота, който
искаме да купим или продадем.

Посочената цена на всеки имот в сайтовете е обявена офертна цена, която съответната фирма
за недвижими имоти договаря със собствениците. В много случаи обявената цена може да
бъде договаряна с продавача в зависимост от определени условия по сделката.

На практика съществуват и случаи, когато обявената цена не подлежи на договаряне – това
е желанието на собственика на имота и консултантът от съответната агенция при нужда ще
ви информира. Затова за да се свържете с брокерите, които управляват поръчката за всеки
конкретен имот, освен по телефона, може да го направите и на страниците на сайта, който притежава съответната агенция.
Трябва обаче да сте наясно, че когато ползвате такъв сайт на посредническа агенция при
закупуване на недвижим имот, купувачът заплаща посредническо възнаграждение по силата
на сключен договор за поръчка на агенцията за недвижими имоти, действаща в качеството си
на професионален посредник при сделки с недвижими имоти.

Възнаграждението (комисионната) се плаща само при условие, че купувачът чрез
посредничеството закупи желания недвижим имот. Купувачът не дължи комисионна, ако
закупи имот сам или чрез друг посредник по недвижими имоти от друга агенция.

В размера на комисионната е включено:
– адвокатски хонорар за изготвяне на нотариален акт и други необходими документи
по покупката;
– осигуряване на нотариус;
– консултация за състоянието на имотния пазар и движението на цените за
определен сектор;
– първоначална консултация за реда и условията за сключване на сделка;
– консултация за задължителните документи и законовите нормативи за сключване
на сделка;
– консултация за задължителните документи и законовите нормативи за сключване
на сделка;
– комисионната е дължима след сключване на сделката;
– никоя фирма за недвижими имоти не изисква предварително плащане на
комисионната;
– фирмата посредник поема управлението на поръчката за своя сметка и финансира
със свои средства действията и мероприятията, обвързани с търсенето на подходящ
имот;

 

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org
Add a comment

g73S