Отървете се от непотребното желязо – предайте го за скрап

Авто-мото

Непотребното желязо е сред отпадъците, които се изхвърлят всекидневно. Стари електроуреди, машини, автомобили, отделни елементи са само част от източниците на подобен боклук. Във всяко домакинство идва моментът, когато е време да се подмени печката или пералнята, например. Тогава всеки се изправя пред въпроса как да се отърве от непотребната вещ. Най-доброто решение е да се предадат старите и вече ненужни метали за скрап. По този начин не само се подпомага опазването на околната среда, но може и да получат пари за предадения отпадък.

Какво да разбираме под скрап?

Всички отпадъци, които съдържат метали в себе си, се наричат скрап. Те подлежат на специфично третиране, което включва тяхното изхвърляне на регламентирани сметища. Изисква се също спазване на екологични правила за транспорт, сортиране, преработка.

Металите са два основни вида – цветни и черни. В състава на втория вид има елемента желязо и неговите сплави, което ги отличава от цветните метали. Основно тук попадат изделията от стомана или от чугун. Поради своята устойчивост, ковкост и електропроводимост те са широко приложими в направата на различни изделия, както и различни сфери на промишлеността.

Рециклиране на непотребното желязо

Металните отпадъци са сериозна заплаха за околната среда. Първо, че някои са по-обемни като предметите от бита. От друга страна могат да замърсят природата, ако не се съхраняват според определените норми. Тяхното рециклиране е полезно не само от екологична гледна точка, а с преработката на ненужните отпадъци се пестят природни ресурси. Затова усилията са насочени към максимална трансформация на боклуците, за да бъдат използвани в ново производство и да имат нов живот.

Непотребното желязо се изхвърля на лицензирани площадки. Няма как да занесете на боклука за битова смет старата си сушилня или хлебопекарна. Затова, ако искате да се отървете от непотребното желязо – предайте го за скрап.

Рециклирането на металите изисква специфична преработка, с помощта на високотехнологична методика. Тя включва претопяването на определени метали в леярни и пещи, където температурата на топене надхвърля 1500 градуса по Целзий. Така се подготвя материал за нови елементи, които да се вложат отново в производството. Характеристиките на преработените метали сочат, че те се отличават с високо качество и може да се използват безпроблемно пак за направата на предмети за бита, машини или отделни елементи. Икономиите за световното стопанство са големи, ползи има и за съхранението на природните ресурси.

Лицензирани компании за изкупуване и съхранение  на скрап

Фирмите, които се занимават с цветни и черни метали, трябва да отговарят на екоизисквания, за да транспортират, депонират и преработват отпадъка.

В България лидер в бранша е дружеството Норд Холдинг, което съществува от 1995 година. През годините то се развива с бързи темпове и вече е сред популярните компании в страната.  

Къде са изгодни цените за изкупуване на скрап?

От непотребното желязо най-лесно може да се отървете като го предадете на пунктовете за скрап, които са разкрити в страната. Там се събират и сортират стари отпадъци от цветни и черни метали. Съответно компаниите, които могат да извършват подобна търговия, изкупуват боклука по предварително обявена цена на желязо за скрап за килограм или тон, според спецификите на изделията.

Дружеството Норд Холдинг предлага изключително изгодни изкупни цени. 

От страницата на фирмата е видно, че цената за тон желязо, което е над 4 мм, е 405 лева. Съответно с дебелина над 10 мм желязото се изкупува срещу 415 лева на тон.

240 лева за тон пък цената на смесеното желязо. Акумулаторите се приемат на пунктовете за скрап на компанията срещу 1.54 лева за килограм.

Специализираната фирма изкупува различни малки и големи домакински уреди, охладителна техника, електронно оборудване и други. Обявената цена за тях е 0.03 лева на килограм.

Източник на изображения: Pixabay 

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org