Какво представлява накратко гражданската отговорност

Авто-мото

Ай енд Джи Брокерс е застрахователен брокер, при който можете да сключите и застраховка гражданска отговорност. Ако вие сте собственик или ползвател на моторно превозно средство, регистрирано на територията на България, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна за Вас. Както и самù можете да се досетите, смисълът и характерът на гражданската отговорност се изразяват във:

  • Нанесени имуществени и неимуществените вреди на трети лица вследствие на телесно увреждане или смърт;
  • вреди, причинени на чуждо имущество;
  • Пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
  • Направени разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования.
  • Направени разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования.

Какъв ангажимент поема застрахователният брокер при сключена гражданска отговорност

Застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата “Зелена карта”, както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора.

Покритието и лимитите на отговорност са регламентирани в Наредба 49 и Кодекса за застраховането и са еднакви за всички застрахователни компании.

Какво Ви предлага I&G Brokers по отношение на гражданската отговорност

Като застрахователен брокер, от нашите услуги и дейности могат да се възползват както физически лица, така и корпоративни клиенти. Имате възможност да сключите:

  • Аастраховка “живот” и други, касаещи здравето Ви, вкл. и по време на път;
  • Автокаско;
  • Имуществени застраховки.

Какви въпроси можете да зададете на застрахователен брокер I&G онлайн или чрез директен контакт

Въпросите, които най-често вълнуват нашите клиенти, са: каква е процедурата по сключване на този вид застраховка; до кога е валидността ѝ; кога ГО е невалидна и кога можете да разчитате на пълното покриване загубите, които сте претърпели; какъв е размерът на вноските; през какъв срок следва да настъпи подновяване на гражданската отговорност; при какви обстоятелства се сключва и т.н. 

Можете да се свържете с нас и ние с готовност ще Ви дадем необходимите насоки!

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org