Каква е процедурата по ликвидация на фирма

Бизнес

Ценни съвети за ликвидация на фирма, процедури, етапи и необходими документи.

Какво представлява ликвидацията на фирма?

Най-общо казано, една фирма, когато прекрати дейност, то трябва да премине през процедурата по ликвидация.

Управителят на дружеството взима решение, чрез което се прекратява дейност, избира се ликвидатор и в срок от минимум шест месеца се извършва самата процедура.

Можем образно да се изазим по следния начин: Чрез ликвидация може да се заличи фирма и да се “премахне” от лицето на планетата.

Подава се заявление по чл. 77 от ДОПК и самото решение може да бъде факт в рамките на някоко седмици, до два месеца.

През този период се извършват проверки на дружеството, без значение дали е със задължения, или не.

За успешна ликвидация на фирма се счита периодът, в който в Търговския регистър излезе решение, че даденото дружество, без значение, ЕООД, ООД, или ЕТ, вече е с прекратена дейност.

Процедурата по ликвидация на дружество не е лесна и не всеки може да се справи сам. Ние, екипът на ТОПБГ орг Ви съвестваме, ако сте в такъв период, да поверите това на професионалисти, на опитни експерти, които имат рутината и знаят какви документи и къде се попълват.

Естествено, ако решите, можете и Вие да се справите.

Важно е да споменем, че същствуват два основни типа ликвидация на компания, а именно – доброволна и принудителна.

Иначе, най-често до ликвидация на фирма се стига:

  • когато е наличен фалит на компанията – когато управителят, или управителите вземат своеволно решение да прекратят и заличат дадената компания;
  • когато учредяването на дружество е обявено за недействително;
  • по искане на прокурор, когато се преследват забранени от Закона цели.
  • в други случаи.

За да го разберете по-лесно, когато една дейност бъде прекратена, и не желаете повече да управлявате търговия, например, то имате две основни опции – да прекратите дейност, без ликвидаци, или да пристъпите към ликвидация на компанията.

Процедурата не е лесна, както споменахме по-горе, и е много важно да прецените, дали наистина желаете да извършите процедура по ликвидация, или временно прекратяване на дейността е това, което желаете.

Обобщение на написаното

Важно е да обсъдите с юристи и счетоводители всяка планирана стъпка, преди да пристъпике към действия по същество. Понякога има и интелигентни решения, с които да се вземе по-добро решение.

И все пак, не се тревожете да питате, дори участвайте в тази статия, като оставите коментар. Сигурни сме, че той ще бъде видян от много хора, от хора с опит, които ще спомогнат настоящата статия да се превърне в дискусия.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org