Как се изчислява цената на един товарен транспорт?

Авто-мото

Ако искате да организирате автомобилни превози в страната или на определени пътни разстояния в Европа, фокусирайте се върху разходите за такъв транспорт. За да получите ясна представа за общата стойност, разберете кои фактори влияят върху цената на превоза, вътрешен или международен: 

Вид реализиран транспорт

Има няколко вида транспорт, които вашият логистичен партньор може да ви осигури, в зависимост от конкретните бизнес нужди, които сте идентифицирали: обикновен товарен транспорт, групов товарен транспорт, хладилен транспорт и др.

Всеки вид транспорт, споменат по-горе, е постижим при променливи разходи, тъй като включва по-малък или по-голям обем ресурси, които превозвачът трябва да използва, за да отговори на вашите специфични изисквания. 

Вид на използваното превозно средство

Ето още един важен фактор, който определено влияе върху крайната цена на една товарна пратка. Вие най-добре знаете колко товар трябва да изпратите до неговия получател. В зависимост от тази променлива, логистичният партньор ще ви предложи най-добрата опция за превозно средство.

Ван или камион? Може би дори камион със собствено ремарке? Транспортираните стоки винаги оказват влияние върху вида на използваното превозно средство, чиято цена може да се различава в зависимост от контекста.  

Видове стоки, изпращани до дадена дестинация 

В случай на стоки, транспортирани на палети, това може да бъде свързано с много по-ниска цена на доставка в сравнение с крехки или обемисти стоки, като например домакински уреди.

При такива условия избраният от вас логистичен партньор за определен транспорт на стоки може да начисли различни разходи, в зависимост от спецификата на стоките, формиращи товара, спрямо разходите по подготовката им за пътя. 

Допълнителни транспортни услуги 

Ако превозвачът покрива и услугите по обработка/складиране на стоките, които се е задължил да транспортира до уговорената дестинация, крайната цена на пратката може да се увеличи. Хората, назначени за тези услуги, трябва да получават заплащане за отработените часове.

Затова се уверете, че в ранните етапи на партньорството с избрания превозвач на пазара, вие му съобщавате вашите намерения относно товаренето, временното съхранение и разтоварването на стоката на местоназначението.

При необходимост от авариен транспорт, тази логистична характеристика може да доведе до много по-висока крайна цена. Ползата от приоритизирането идва с много предимства, но усилието на превозвача да улесни това може да има и цена. 

Брой изминати километри

И накрая, разстоянието е един от най-важните критерии, които трябва да вземете предвид при изграждането на бюджет за доставка. С добре дефинирано разстояние можете да направите калкулация на цената за горивото, което трябва да понесете, при осъществяване на курс.

По този начин можете да вземете предвид няколко варианта на автомобилния транспорт, тоест превозни средства за товарен транспорт, които могат да използват различни енергийни източници за придвижване: дизел, втечнен газ, зелена енергия и др. Така можете да оптимизирате разходите си за доставка много по-добре. 

Какви други фактори мислите, че са съществени за изчисляването на даден бюджет

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org