Как да се подготвите за дълго пътуване зад волана на камион

Авто-мото

Някои автомобилни товарни превози са свързани с изминаването на хиляди километри до местоназначението. Ето защо се препоръчва водачите, участващи в такива проекти, да извършват известна подготовка или проверка преди пътуването, за да гарантират успеха на превоза.

Въпреки че завършването на този предварителен етап не може да гарантира 100% избягване на проблеми, вземането на мерки за безопасност може да допринесе за намаляване на някои от рисковете, срещани по маршрута.

Ето какво трябва да направи всеки водач при тези обстоятелства:

Трябва да си почине добре преди пътуването

Всяко ново пътуване зад волана на тежкотоварен камион изисква концентрация, бързина на реакциите в реално време и способност за спазване на транспортните срокове. За да могат когнитивните умения на водача да достигнат възможно най-високо ниво, той трябва да е възможно най-отпочинал.

Преди да потегли, шофьорът трябва да се наспи добре, да не употребява алкохол или други психоактивни вещества и да се увери, че взетите лекарства няма да повлияят на способността му да управлява автомобила.

Трябва да извърши редица основни технически проверки.

Независимо от естеството на превоза, водачът трябва да провери състоянието на превозното средство преди да го пусне в движение по обществените пътища. Разбира се, етапът на проверката ще бъде обобщаващ, но изключително важен за безопасността на превозваните стоки, на водача и на другите участници в движението.

Следните елементи от конструкцията на камиона се анализират преди всяко ново пътуване, независимо от дължината на маршрута:

  • колелата и налягането в гумите;
  • веригите, които изграждат спирачната система;
  • нивото на основните течности: антифриз, моторно масло, масло за предното стъкло;
  • светлинна система: предна и задна, къси светлини, дълги светлини;
  • нивото на заряд на акумулатора, с помощта на цифров мултиметър.

Като допълнителна предпазна мярка водачът трябва да се увери, че контролните уреди не отчитат други неизправности, които могат да бъдат пропуснати по време на рутинните прегледи за проверка на техническата изправност и които са налични в основни части или възли на превозното средство.

Трябва да се увери, че безжичните устройства работят

Използването на мобилни устройства е забранено от закона по време на шофиране. Поради това е от съществено значение водачът на камиона да се увери, че разполага с други средства за комуникация в реално време с ръководителя на транспорта или с представители на дружеството бенефициер, без да застрашава своята безопасност и тази на другите участници в движението.

Най-често използваните решения са безжични устройства “свободни ръце”, свързани чрез технологията Bluetooth с мобилното устройство, използвано в разговора. Освен това, ако е възможно от логистична гледна точка, системата от високоговорители в кабината може да бъде свързана със смартфона.

ДА СЕ ИЗБЯГВА: използването на слушалки (безжични или кабелни) в двете уши;

СТРОГО ЗАБРАНЕНИ: видеоразговори в приложенията за социални мрежи или съобщения.

Шофьорът също така трябва да се увери, че линията за комуникация с ръководителя на транспорта или друго отговорно лице е винаги на разположение. Чрез този канал за диалог се съобщават събития, които могат да повлияят на състоянието на съответната пратка, за да се реагира възможно най-ефективно и в най-кратки срокове.

Трябва да продължи проверката на документи / стоки

Преди да тръгне на път, шофьорът трябва да вземе от офиса на фирмата си (или от клиента) всички документи, необходими за съответното пътуване. Той трябва да се увери, че разполага с пълен списък на документите, доказващи валидността на въпросната пратка, независимо от нейната специфика: местна, трансгранична, специални стоки и т.н.

Ако камионът вече е натоварен, е важно да се провери състоянието на превозваните стоки и дали те отговарят на данните в товарителниците. Всяка нередност трябва да бъде съобщена възможно най-бързо на лицето, определено да организира превоза на въпросните стоки, преди отпътуването.

Ето кои са най-важните приготовления, които шофьорът трябва да направи преди да започне превоз на товари. Тези предпазни мерки са много важни за успешното осъществяване на превоза, а в дългосрочен план и за партньорството между получателя и превозвача.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org