Финансиране по европейски програми

Photo: euprojectforum.eu
Photo: euprojectforum.eu

Европейският съюз предоставя безвъзмездно финансиране по европейски програми, чиято основна задача е да подпомогнат всеки предприемач в първите му стъпки на развитие, за което неминуемо са нужни немалко парични средства. Благодарение на това, че България се превърна в държава членка на Европейския съюз, възможностите за развитие на малкия и средния бизнес се завишиха значително. Вече всеки, който има някаква идея или нюх за започване и успешно развитие на някакъв бизнес може успешно да постигне тази задача като участва в някой от многото европейски проекти и програми. С това обаче съвсем не се улеснява задачата на участващия.

Участие в европейски проекти и програми

За получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми може да участват български граждани, местни власти, неправителствени организации, селски стопани и други.
Съществуват различни сами по себе си програми, от които всеки заинтересовал се може да се възползва. Например за младите хора има невероятно голямо разнообразие от образователни програми като ”Учене през целия живот”, в която влизат и други подгрупи програми.
Финансирането като цяло може да протече по два начина, а именно чрез пряко финансиране по европейски програми чрез грантово финансиране или непряко финансиране, което се осъществява както чрез местни, така и чрез национални посредници.

Представителите на бизнес сектора могат да бъдат одобрени за финансиране по европейски програми от типа: селско стопанство, ОП рибарство/ конкурентоспособност/ развитие на човешките ресурси.
Програмата, която се занимава с развитие на селското стопанство отпуска безвъзмездни парични средства на земеделци, както и за хранително-вкусовата промишленост, развитие на селския туризъм, програми, насочени към фирми, занимаващи се с неземеделска дейност и така нататък.

При ОП конкурентоспособност участниците, които могат да получат европейски парични средства са различни технологични фирми, които тепърва предстоят да се развият, както и фирми от промишлеността, чиято дейност не е свързана със селското стопанство.

При ОП развитие на човешките ресурси получаващите средства са следните: фирми, предлагащи услуги или занимаващи се с продажба на стоки, както и университети, училища и така нататък.
При ОП рибарство собствениците на риболовни кораби, ЮЛ, с също и ЕТ могат да получат европейски пари за развитие на дейността си.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org