Алуминиев оксихлорид – Как можем да пречистим питейната вода за битови нужда на най-ниска цена?

Бизнес

Плановете и възможностите за пречистване на питейната вода са много и различни но като се има предвид факта, че става въпрос за голямо количество като парична сума, която се разходва по време на изграждането на водопровод, е от решаващо значение да се идентифицира най-добрата и успешна алтернатива, която ще повиши високото качество на питейната вода и ще я направи годна за употреба. Специалистите предлагат хлорирането на водата като един от подходите за дезинфекция и премахване на микроби, които евентуално могат да предизвикат проблеми с кондиционирането. Но към използването на хлор можем да добавим и алуминиевият оксихлорид който действа при термина коагулация на водата.

Какво представлява коагулацията с алуминиев оксихлорид

Пречистването на питейната вода в рамките на пречиствателната станция след като приключи основната дезинфекция се нарича коагулация. Точният изказ на терминологията коагулацията е разпадането или утаяване на отломките като краен резултат от тяхното отделяне. Самата коагулация може да се извърши в рамките на 2 процеса:

а) чрез продължително нагряване, включително с използването на електролити.

б) чрез кондензация.

Техниките са наистина сложни и изискват специализирано регулиране. Една от най-евтините като цена и най-прости стратегии за коагулация на питейна вода е добавянето към нея на алуминиев оксихлорид. Този начин на пречистване се счита за химически и като допълнение на алуминиевия оксихлорид могат да се използват и други оформления на химични вещества, които са разрешени за използване в директни концентрации без да оказват влияние върху човешкото здраве. Тук изборът на алуминиев оксихлорид е основно заради ниската му цена.

Състав и структура на алуминиевият оксихлорид

Алуминиевият оксихлорид е коагулант, постигнат от смесването на солна киселина и метален алуминий. Има доста производители като “Химснаб – Химически продукти Пловдив  ООД” които произвеждат този химикал на пазарни цени и го доставят на потребителите. Алуминиевият оксихлорид е неорганичен полимер с химическа формула xAl2O3.yHCl.zH2O.

Къде се прилага алуминиев оксихлорид?

Както споменахме и по-горе алуминиевият оксихлорид основно се прилага при коагулация на питейната вода пречиствайки я и правейки я годна за консумация но има и широка употреба и при следните:

  1. Фармацевтична промишленост при производството на други различни алуминиеви соли.
  2. Пречистване на питейна вода за домакинствата.
  3. Пречистване на отпадъчни води за напояване на селскостопански растения.
  4. Ако се добави към зеолит или активен въглен, алуминиевият оксихлорид може да се използва в сектора на хранителните продукти.
  5. 5. В козметичната индустрия като компонент на продукти против изпотяване на тялото.

При иползването на полиалуминиев хлорид сулфат (CFS) съгласно стандарт EN 883:2005 за пречистване на питейни води с ниска мътност и силен блатен мирис може да се добави твърд сорбент (активен въглен или зеолит) които са разрешени за ползване при контакт с питейна вода и хранителни продукти.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org