Застрахователните услуги в Европейския съюз

След като българите получиха право да пътуват, работят и учат свободно на територията на Съюза, все повече наши сънародници заминават за чужбина по някакви причини. Тази статия цели да даде повече светлина върху правата на българите, отнасящи се до застрахователните продукти в пределите на ЕС.

Застрахователите могат да предоставят своето осигуряване в страните-членки на Европейския съюз, едва след като извършат регистрация в съответните чужди страни или като доставчик на своята защита директно, чрез физически офиси в тях или чрез свои посредници.

В този смисъл, можете да намерите на европейския пазар на застрахователни продукти най-добрите именно за вас предложения или договори за движимо и недвижимо имущество, както и за животозастраховане.

Това се отнася и за частните и професионални пенсионни организации за пенсиониране, но не и за задължителните осигуровки за пенсиониране и социалните осигуровки, които се изплащат на държавата и са свързани с професионалния стаж. Те се внасят в страната, чието поданство притежавате.

Когато ползвате продукт в страна-членка на еврозоната, контролните органи, които отговарят за застраховането в съответната страна и във вашата родина, са длъжни да си предават информация по отношение на:

– какъв риск ще идентифицира застрахователя във връзка със застраховката, която планирате да сключите;

– какви са възможностите на застрахователя да изплати евентуални компенсации;

– видовете риск, за които фирмата има право да ви осигурява в страната, в която доставя своите услуги;

– Повечето продукти се предоставят чрез посредници. По-голямата част застрахователни услуги се предлагат чрез застрахователни представители. Тези брокери следва да ви представят легитимна информация преди сключването на договор, както следва:

– връзките им със застрахователните компании;

– дали действат в качеството на агент или брокер.

Застрахователните агенти следва изрично да опишат писмено:

– вашите индивидуални критерии и потребности, касаещи застраховката ви;

– да се аргументират защо ви съветват да се възползвате от една или друга застрахователна полица.

На базата на тези основни данни може да решите дали договора за вашата застраховка има потенциал да задоволи вашите потребности от застраховане.

Източник: https://parite.bg

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)