Защо да изберем външен счетоводител за малка и средна фирма

Бизнес

Много често собствениците на малки и средни фирми подценяват воденето на счетоводните дейности. Те избират да се заемат сами с отчитането на приходи и разходи, формирането на финансови отчети и счетоводен баланс.

В практиката обаче всяка от тези дейности изисква професионален подход от специалист, който да е наясно със спецификата и съответните законови изисквания.

Независимо от размера си, всеки бизнес има нужда от своята добра счетоводна къща, която да разполага с необходимите познания да се заеме със счетоводното обслужване, предоставяйки счетоводните си услуги и изготвянето на финансови и годишни отчети. И докато по-големите предприятия разполагат с цял счетоводен отдел, за по-малките и средни фирми най-добрият избор са услугите на външен счетоводител.

Най-рентабилното решение за малкия и среден бизнес

Когато фирмата е малка, тя е с нисък оборот, липса на сложни казуси, малко на брой служители и набор от документи. Наемането на вътрешен специалист със задълбочени познания често е нерентабилно решение, което увеличава разходите на фирмата.

Външните счетоводни кантори специализират както във воденето на счетоводно обслужване на големи компании със сериозен финансов поток, така и на по-малки такива, с ограничен набор от документи, по-малко нает персонал и помещения.

Задача на външният счетоводител е да се заеме с правилното осчетоводяване на операциите и спазването на необходимите срокове при изготвянето и подаването на документи. Външните счетоводни услуги са по-комплексни и предназначени за широк набор от бизнеси и сфери на дейност.

Безпристрастен и независим поглед

Външният счетоводител идва с рационална нагласа и поглежда счетоводните процеси под изцяло нов ъгъл – независим от този на вече наличния счетоводител. Именно за това външните счетоводни кантори могат да бъдат много по-полезни за бизнеса.

Независимите счетоводители са с високо ниво на компетентност и безпристрастност. Те са наясно със счетоводните процеси и често притежават и други познания, които могат да бъдат полезни в разрешаването на специфични казуси.

Спестява необходимостта от закупуването на специален счетоводен софтуер

При по-малките фирми, наборът от документи и наети служители е значително по-нисък. Това превръща необходимостта от счетоводен софтуер в разход, който може да бъде спестен. Най-добрият начин за постигането на това е чрез избор на външен счетоводител. Независимите кантори разполагат с необходимите счетоводни инструменти, като поддръжката е за тяхна сметка.

Така с избора на външно счетоводство не натоварвате излишно фирмения бюджет и наред с това получавате достъп до професионално счетоводно обслужване с иновативни инструменти.

Необходимостта от правилно счетоводно обслужване е жизненоважна за всеки бизнес, независимо от неговите размери и сфера на дейност. По-малките и средни фирми също се нуждаят от професионален счетоводител, който да ги преведе правилно през спецификата и да подсигури спазването на необходимите законови нормативи.

Счетоводна къща AccountingV.com предоставя широк набор от счетоводни услуги, подходящ за микро, малки, средни и големи фирми. Техният екип от опитни счетоводни експерти е на разположение да окаже индивидуално съдействие във воденето на професионално счетоводно обслужване за бизнеса.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org