Оповестителни системи за евакуация

Системи за евакуация Бизнес

Някои от специфичните случаи, налагащи евакуация на посетители са:

 • Настъпил инцидент в търговски обект
 • Инцидент, който засяга дадена област
 • Инцидент, засягащ населението на дадена държава
 • Друг, по-малък по мащаб инцидент

Какъвто и инцидент да настъпи, то потребителите, ако приемем, че се намират в даден търговски обект, трябва да бъдат известени за него.

За целта е много важно, ако Вие сте управител на голяма фирма, да имате изградени оповестителни системи за евакуация, благодарение на които системи да информирате посетителите да напуснат обекта в даден момент.

Какво трябва да знаете, когато се касае за системи за информиране на посетителите в даден търговски обект?

 • Ако сте собственик на обект с капацитет повече от 100 потребители, то тогава такава система е задължителна.
 • Трябва да знаете още, че има редица стандарти, които фирмата, която бихте наели, трябва да вземе предвид. Например наредби и стандарти CEN 54-32, EN 50849, EN 54 – 4-16-24, Iz 1971 и Iz 2815 са много важни, трябва да се запознаете с тях.
 • Надеждността във времето също е от значение, тъй като някои системи имат гаранция 2 години, други могат да бъдат предложени с по-дълъг срок на експлоатация.

Съгласно приетите норми и закони в страната ни, инсталацията на аварийно оповестителна система е наложителна за сгради, които имат капацитет над 100 души. Проектирането на системата за извънредни ситуации трябва да е внимателно съобразено с помещенията, така че дори един от говорителите да се повреди и да не работи коректно, системата все пак успешно да осигури разбираемост за евакуация на сградата.

Компанията ProAudio bg предлага на Вашето внимание услуги по предварителен анализ, проектиране и консултиране на всякакви аварийнооповестителни системи, електро-акустични симулации за проекти на системи за гласово оповестяване, както и редица други услуги и продукти.

Системите за известяване на пожар и други сходни инциденти са едни от най-популярните и търсени у нас.


За създаване на команден импулс за включване на пожароизвестителната система към инсталацията е предвидена пожароизвестителна аларма, която информира своевременно за настъпването на подобен инцидент. Даден търговски обект, при подобен сигнал е длъжен по най-бързия начин да уведоми посетителите да го напуснат. Именно подобни известителни системи предлага ProAudio.bg.

Ако детектор за дим се активира, тогава диспчър информира съответните противобезопасни служби, а успоредно и предупреждава посетителите. По този начин се гарантира, че при евентуален по-сериозен проблем няма да пострада клиент на обекта.

Нека дадем пример за подобна система за евакуация. Когато посетите даден търговски обект, както по-горе посочихме, с капацитет над 100 човека, т.е. голям магазин, или мол, то вероятно сте чували приятна мелодия, която “гали ухото”. Обикновено тази музика е пусната от система за управление и оповестяване и тя е в готовност за специфична насока, когато настъпи инцидент.

Някои системи включват следните функции

 • Постоянен мониторинг на оповестяването без прекъсване на фоновата музика или общите съобщения излъчвани по телефония
 • Пълна диагностика и индикация на възникали неизправности
 • Дневник на събития, чрез който може да се прави отдалечен мониторинг, благодарение на база от данни
 • Вграден и отдалечен пожарни микрофони за излъчване на аварйно съобщение
 • Предварително записани гласови съобщения за извънредна ситуация
 • Няколко типа гласови сообщения: за възникване на извънредна ситуация и за евакуация – Телефонен пейджинг
 • 2 интерфейсни линии за отдалечени микрофони
 • Пейджинг (за всички зони / по групи / индивидуално)
 • 2 – канално оповестяване при използване на външен усилвател (за съобщения и фонова музика)

Естествено, всичко зависи от модела оборудване, който сте избрали.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org