Как да станете квалифициран инвеститор

Бизнес

Квалифициран инвеститор: кой той, какви са предимствата и как да станете такъв?

Кой е квалифициран инвеститор?

Квалифициран инвеститор е инвеститор със специален статут на участник на пазара на ценни книжа, който може да бъде предоставен както на физически лица, така и на организации. Това е отделна категория инвеститори, които имат познания и опит на пазара, както и финансови възможности, които им позволяват съзнателно да инвестират в по-рискови активи.

Как да стана квалифициран инвеститор?

За да станете квалифициран инвеститор, трябва да имате определени знания и умения в областта на инвестирането, както и да се придържате към определени принципи и стратегии. В тази статия ще обсъдим как да станете квалифициран инвеститор и какви стъпки трябва да последвате, за да постигнете тази цел.

Изучете основните принципи на инвестирането


Първата стъпка към стана квалифициран инвеститор е да разберете основните принципи на инвестирането. Това включва разбиране на основните финансови инструменти, като акции, облигации и деривати, както и начините за инвестиране в тях. Изучете начините за оценка на финансови инструменти, като например анализ на финансовата отчетност, технически анализ и фундаментален анализ. Изучете също и начините за управление на портфейл, както и как да създадете диверсифициран портфейл, който да отговаря на вашите инвестиционни цели.

Определете вашите инвестиционни цели


След като сте изучили основните принципи на инвестирането, следващата стъпка е да определите вашите инвестиционни цели. Това може да бъде краткосрочна или дългосрочна инвестиционна стратегия, която да ви помогне да постигнете вашите финансови цели. Определете колко време ще отделяте за инвестиране и какъв риск сте готови да поемете.

Създайте диверсифициран портфейл


След като сте определили вашите инвестиционни цели, следващата стъпка е да създадете диверсифициран портфейл. Диверсификацията е ключов елемент в инвестирането, който ви помага да намалите риска и да постигнете по-добри резултати.

Предимства на статута на квалифициран инвеститор


Квалифицираният инвеститор получава достъп до голям брой финансови инструменти, които не са достъпни за “неквалифицирания”. Всеки брокер предлага свой собствен набор от ценни книжа. Като цяло може да включва:

  • всякакви чуждестранни акции;
  • валутно търгувани фондове (ETF);
  • депозитарни разписки;
  • чуждестранни деривативни финансови инструменти, т.е. Например фючърси;
  • дялове на инвестиционни фондове от затворен тип (ЗПИФ), недостъпни за неквалифицирани. Сред тях има такива категории като рискови, кредитни, преки и дългосрочни преки инвестиции. В допълнение, “quals” могат да инвестират във взаимни фондове от затворен тип, които се инвестират в недвижими имоти и компании на етапа на първично публично предлагане на фондовата борса (IPO);
  • инвестиции в хедж фондове;
  • Еврооблигации от чужда компания или държава;
  • структурни бележки;
  • чуждестранни подчинени облигации и деривати върху тях;
  • чуждестранни държавни облигации, като американски държавни облигации.

Как да станете квалифициран инвеститор?

Всеки брокер има местен регистър на квалифицирани инвеститори. Ако сте получили статуса от един брокер, ще трябва да го потвърдите отново от друг.

За да получите статус на квалификация, трябва:

Пишете на брокера или управляващата компания с молба за присвояване на статус.
Съберете документи, които потвърждават съответствие с един от горните критерии.
Изчакайте решение. Ако брокерът одобри заявката, клиентът се вписва в регистъра на квалифицираните инвеститори.

Научете повече за финансирането, за инвестициите от този проект!

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org