Как да се държите на интервю за работа?

Бизнес

Как да се държите на интервю за работа? 

В търсене на работа, човек трябва да премине през редица събеседвания. Ето някои важни правила, които да спазвате по време на интервю за работа.

Подготовка за интервюто

Предварително (дори преди още да влезете в офиса), изключете звука на мобилния си телефон, премахнете всички ненужни вещи (телефон, слушалки, дъвка и т.н.).

Когато влезете в офиса, трябва да сте напълно подготвени за разговор с интервюиращия.

Бъдете на уточненото място 5-10 минути по-рано от определеното време. Това ще ви помогне да приведете мислите си в ред и да се настроите правилно за интервюто.

Трябва да знаете с кого ще разговаряте и колкото се може повече подробности за свободната позиция.

Когато пристигнете в офиса, представете се и обяснете за коя позиция имате насрочено интервю.

Попитайте къде да окачите връхните си дрехи. Не поставяйте чантата / куфарчето си на масата.

Бъдете спокойни и учтиви.

Не пипайте канцеларските материали и не барабанете с пръсти по масата.

Седнете изправени и се чувствайте удобно. Не се люлейте на стола си.

Не докосвайте постоянно дрехите, бижутата, лицето, косата си.

Дръжте ръцете си на масата, а не върху лицето си.

Поддържайте зрителен контакт с другия човек поне 50% от времето, през което тече интервюто.

Назовавайте интервюиращия по име.

Отговаряйте на въпросите възможно най-пълно, точно и ясно.

Не прекъсвайте интервюиращия по абсолютно никакъв повод.

Не използвайте неразбираеми за интервюиращия професионални термини.

Говорете със същото темпо като интервюиращия, не по-високо и не с по-високопарни думи.

Трябва да се държите достойно и да говорите ясно и четливо. 

Ако искате да зададете някакви въпроси, не забравяйте да попитате. Първо, попитайте за съдържанието на работата, чак след това – за условията на труд и възнаграждението, което очаквате.

Ако интервюиращият ви помоли да попълните въпросник или да направите тест, не задавайте излишни въпроси. Това означава, че е така прието в тази фирма.

В края на интервюто не забравяйте да уточните колко време ще отнеме на ръководството да разгледа вашата кандидатура, кога ще получите обратна връзка и дали можете вие да се обадите и да научите резултата от интервюто.

Източник: Безплатни обяви за работа – nameri-rabota.com

Rate article