Бързи кредити с лошо ЦКР

Бизнес

Бързите кредити и свързаните с тях условия отдавна са актуална тема във финансовите среди. Т.нар. “лошо ЦКР” се е превърнало в етикет за хората с влошена кредитна история. До преди появата на фирмите за бързи кредити, той ги поставяше в омагьосан кръг от отказ за получаване на пари под формата на какъвто и да било заем.

Какво всъщност означава лошо ЦКР и как бързите кредити могат да се окажат “спасителния пояс” за тези от вас, които по една или друга причина са с лоша кредитна история? На тези важни въпроси обръщаме специално внимание в следващите редове.

Какво представлява ЦКР и как се сдобивам с лошо ЦКР?

ЦКР е съкращение от Централен кредитен регистър – звено към Българската народна банка (БНБ), в което се съдържа информация за всички платци по кредитни продукти. С кредитно минало се сдобива всеки, който за пръв път изтегли заем, бил той под формата на бърз кредит, потребителски банков заем и/или покупка на изплащане.

За лошо ЦКР говорим тогава, когато даден платец по кредит бива недобросъвестен при изплащането на заема си. С други думи, когато потребителят спре да обслужва кредита си – не внася дължимите си вноски в предварително уговорения размер и срок за продължителен период от време.

Всички банкови и небанкови институции са задължени да подават информация към ЦКР от момента на даването на заем, през обслужването му, до погасяването му. В случай на нередовно плащане, кредиторът също подава информация за това към ЦКР. От този момент платецът вече е с влошена кредитна история или както е по-известно – с лошо ЦКР.

Бързи кредити с лошо ЦКР – възможно ли е?

В общия случай лошото кредитно минало е предпоставка за отказ от искан заем под каквато и да било форма. Причината е, че всички кредитори правят справка в ЦКР за съответното лице. В случай че се установи влошена кредитна история, искането ви обикновено остава неудовлетворено.

Ако кандидатствате за потребителски кредит в банка например, но вече имате минало на недобросъвестен платец, най-вероятно искането ви ще бъде отхвърлено. Банките обикновено вземат предвид и много други условия – наличие на постоянен доход (доказва се с постоянен трудов договор), изискване за поръчител, друг тип обезпечение (в зависимост от сумата, за която кандидатствате).

Ако кандидатствате за бърз кредит обаче, въпреки наличието на лошо ЦКР, искането ви има голям шанс да бъде одобрено. Небанковите кредитни компании, които добиха широка популярност у нас в последните няколко години, всъщност предлагат много по-гъвкави кредитни условия от традиционните банкови институции. И това е само една от причините, поради които биха ви предоставили заем, дори и при тези условия.

При фирмите за бързи пари лошото ЦКР не играе толкова значима роля. При тях не е нужно да доказвате доходите си по какъвто и да било начин. Заемът ви не подлежи и на обезпечение под каквато и да било форма, включително и нуждата от поръчител. Тук имате реален шанс да получите нужната ви сума, при това бързо и без излишни формалности. За да се възползвате от тази гъвкавост, е важно да намерите правилния кредитен партньор.

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org