Туризъм
Градището
0477
Праисторическото светилище Градище се намира край село Долно Дряново Светилището е открито от полския археолог проф.Мечислав Домарадски при теренно проучване
Директория за статии TopBg.org