Счетоводство и счетоводни услуги

Счетоводството се явява изключително интересна, творческа и добре платена професия.

В повечето средни и големи организации  счетоводството бива поверявано на цели екипи от счетоводители.

Най-често съпътствани от  главен счетоводител и негови подчинени, които действат по оперативни задачи.

Важно е да споменем, че счетоводните записи на много организации се проверяват от независими одитори. Често счетоводителите се налага да поверяват тази информация на фирмата, извършваща одита.  Не знаем дали си давате сметка, но екипът от добри счетоводители е гарант за висококачествена работа на компанията, добре селектирана документация, следене на разходите и приходите, т.е. счеводовният екип играе ключова роля за развитието и просперитета на дадена компания.

В България професията  “счетоводител” става особено търсена в началото на 90-те години на ХХ век, когато хиляди малки и средни предприятия навлязоха на пазара. И днес търсенето на счетоводители е много сериозно. При това не какъвто и да е счетоводител, а добър счетоводител, счетоводител, който спазва конфеденциалност и който помага дори в трудни за фирмата случаи.

Настоящите лидери  – управители на успешни бизнеси искат да видят в счетоводителя икономически и юридически компетентен човек, добре  комуникиращ, способен за работа в гъвкаво работно време.

 

Все пак трябва да обобщим, че счетоводителят е доста сложна професия. Съществува твърдението,  че настоящият счетоводител не вярва на никого и не вярва на нищо и взима цялата информация през призмата на недоверие. Първо, той трябва да провери и анализира фактите и едва след това да направи изводи за истиността.

И така, какъв  трябва да бъде истинският, добрият счетоводител? Човек, който може да работи в екип, особено ако се касае за счетоводство на средно и големо предприятие,  човек, който  се стреми към професионален растеж. Креативното мислене също е сред важните фактори, които се оценяват от мениджърите на компании. Трябва да сте в състояние да вземате самостоятелни решения и да се концентрирате върху работата. Всяко малко нещо, най-малката аритметична грешка – може да доведе до счетоводни вреди  и последствията могат да бъдат много тежки.

На какво трябва да обърнете, ако сега прохождате в този занаят: счетоводителят трябва самостоятелно да взема решения, да има управленски опит, да поддържа отчетност в пълен размер  и в съответствие със стандартите на националното законодателство и корпоративните изисквания.

Той също така трябва да работи с данъчните органи и външните одитори, да взаимодейства с ръководството на компанията, за да успее да реши дадените задачи, касаещи цялостното счетоводно обслужване.

На един  успешен счетоводител трябва просто да му се отдава, да харесва математиката и цифрите, защото тази професия изисква максимална стремеж, отговорност, внимание и постоянство. Важен е и интересът към тази рутинна работа, която предполага професията. Всички тези качества не са толкова лесни за всеки, и именно поради тази причина Ви ги описваме.

Добрите ениджъри внимателно се позовават на избора на персонал, особено при избора на счетоводител. Често се смята, че счетоводителят е вторият най-важен човек във фирмата след мениджърът. Освен това те гледат не само на специалист – професионалист, но и на лоялен асистент. И процесът на намиране на такова лице може да отнеме месеци. В края на краищата съществуват много счетоводители, но в идеалния случай, може би само един е точният човек.

Ако сте мениджър, който търси добър счетоводен екип, то е добре да прочетете настоящата статия и да се спрете на надеждните хора, тези, на които можете да имате безусловно доверие.

 

Rate article