LA ACCOUNT LTD – правилната фирма за счетоводно обслужване

Бизнес

Счетоводно обслужване – София

Компанията предлага качествени счетоводни услуги

На първо място, това са разнообразни услуги за счетоводна подкрепа – от счетоводно и данъчно счетоводство до подаване на отчети до регулаторните органи.

Какво включва списъкът на счетоводните услуги?

Услуги за счетоводство и индивидуални транзакции за София


Професионалното счетоводство ще позволи на мениджърите да вземат решения без риск от получаване на санкции от данъчните власти и одитиращите органи.

Не е необходимо служителите на La Accounting да бъдат напомняни за края на отчетния период и крайния срок за подаване на декларации.

Например, списъкът на счетоводните услуги включва услуги за отчитане на банкови и касови операции, които включват:

откриване и затваряне на клиентски сметки;
изготвяне на платежни нареждания до обслужващата банка на клиента;
изпълнение, отпечатване на платежни нареждания, готови за подписване на хартиен носител, предварителна подготовка на готови за изпращане платежни нареждания в електронен вид в системите за управление на сметки Банка-Клиент;
счетоводни услуги за текущите сметки на клиента;
изготвяне на касови документи до банката;
подготовка и предоставяне на документи на клиента за банката, потвърждаващи изчисляването и установяването на касовия лимит в касата на предприятието, изпълнение и предоставяне на документи на клиента за получаване на парични средства в банката;
водене на касова книга;
регистрация и отчитане на първични документи – входящи и изходящи касови нареждания, формиране на касовата книга на фирмата.
Като част от предоставянето на този списък с услуги, като правило се предоставят счетоводни услуги за поддръжка на заявления за кредит, подготовка, одобрение и изпълнение на пакет документи за получаване на заеми от банки и други финансови транзакции.

Списъкът на счетоводните услуги за заплати включва:

директно изчисляване на заплатите на служителите на клиента (включително изчисляване на отпуските, временна нетрудоспособност поради болест, нараняване и др.);
счетоводна подкрепа на взаимните сетълменти със служителите на клиента;
изчисляване на всички видове данъци (данък върху доходите на физическите лица, застрахователни премии), които трябва да бъдат начислени и удържани;
изготвяне и изпълнение на документи за разчети със служителите на клиента – ведомости за заплати и разходни касови нареждания;
предоставяне на информация за получените доходи (под формата на данък върху доходите на физическите лица-2), удостоверения за месторабота и друга информация в съответствие с формите, одобрени от законодателството на България;
изготвяне на набор от документи за банка с цел прехвърляне на служители към проект „заплата“.


Данъчно-счетоводни услуги


Данъчното законодателство на България е доста сложно и понякога противоречиво. Процедурата за изчисляване на задължителните плащания и изчисляването на базата често се променя, което изисква от собствениците на фирми непрекъснато да следят промените в законодателството и да търсят висококвалифицирани служители.

Всяка грешка е изпълнена със сериозни последици, които могат не само да повлияят на финансовите резултати, но и да застрашат съществуването на компанията и да доведат до наказателна отговорност. Това кара ръководството на предприятията сериозно да се замисли за привличане на компетентни специалисти.

Служителите на La Account LTD ще ви освободят от данъчни и финансови рискове. Ще спестите време и пари, ще ви се помогне за оптимизиране на данъчната система в предприятието, ще се провери надеждността и коректността на счетоводството. Това е мощен инструмент за организиране на стабилен и печеливш бизнес.

По-специално данъчните счетоводни услуги включват:

формиране на регистри за данъчно счетоводство на хартиен носител;
изчисляване на данъци и такси, дължими към бюджетите на всички нива;
съгласуване на сетълментите с данъчните власти;
формиране и изготвяне на регламентирани данъчни отчети (данъчни декларации и авансови плащания) въз основа на резултатите от дейността на клиента за отчетния (данъчен) период за последващото му подаване в електронен или хартиен вид;
подготовка, координация и предоставяне на отговори на запитвания на териториални подразделения на Федералната данъчна служба, извънбюджетни фондове.
Услуги за писане на счетоводна политика за счетоводни и данъчни цели
Икономически субект самостоятелно създава счетоводна политика в съответствие със законодателството на страната, федералните и индустриалните стандарти. За всяко направление на счетоводството компанията има право да избере най-удобния начин за поддържане от разрешения списък. Ако в регламентите няма установени счетоводни методи по конкретен въпрос:

самата компания разработва оптималната схема;
компания с право на опростено счетоводство извършва формирането на счетоводни политики въз основа на изискванията за рационалност.
Специалистите на La Account са компетентни да формулират счетоводни политики за данъци и счетоводство на дадена компания във всяка сфера на дейност, както и се правят корекции, но при необходимост.

За финал, ако наистина търсите качествено счетоводно обслужване, задължително поискайте оферта от Ла Акаунт LTD, а за да ви е по – лесно, направо споделяме телефон за обратна връзка: +359 886 84 73 16

Оцени тази статия
Директория за статии TopBg.org